WIZYTA I POMIAR U KLIENTA

WIZYTA I POMIAR U KLIENTA

Przebieg wizyty zazwyczaj wygląda następująco:

  • Wysłuchując wszystkich niezbędnych informacji, określamy potrzeby, słuchając wszelkich uwag Klienta. Wówczas przedstawiamy propozycje kilku wkładów kominkowych,
  • Wykonujemy niezbędne pomiary w miejscu w którym, przewidziano montaż kominka i określamy czy wymagana jest wizyta kominiarska,
  • W ciągu 48 godzin przesyłamy szkic kominka w skali 1:1,
  • Jeżeli Klient zdecydowany jest na montaż kominka podpisujemy umowę ustalając termin montażu,
  • Po ukończonym montażu finalizujemy realizację kominka i dokonujemy pierwszego próbnego rozpalenia,
  • Wszystkie kominki objęte są opieką gwarancyjną, a także udzielamy rad w procesie dalszego użytkowania.