Kominki zgodne z normami unijnymi

Przydatne informacje

ekoprojekt

Kominek a ekologia

Przepisy unijne odnoszące się do emisji spalin pieców, kominków i innych urządzeń energetycznych mają wejść w życie w 2022 roku, ale już teraz możecie państwo kupić i zainstalować kominek, który spełnia najsurowsze wymagania środowiskowe.

Pogarszający się stan środowiska naturalnego ma odzwierciedlenie w coraz bardziej restrykcyjnych przepisach prawa. Według dyrektywy unijnej, zwanej potocznie ekoprojektem (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE), urządzenia energetyczne we wszystkich krajach Unii Europejskiej powinny spełniać szczegółowe normy – chodzi m. in. o granice emisji pyłów, tlenku węgla, czy tlenku azotu. Ekoprojekt odnosi się nie tylko do pieców, czy pomp cieplnych, ale też do „ogrzewaczy pomieszczeń na drewno”, do których zalicza się nawet domowe kominki będące dodatkowym źródłem ciepła.

Im wcześniej, tym lepiej

Wszyscy, którzy teraz decydują się na zakup kominka (nawet, jeśli używany będzie okazjonalnie) powinni mieć pewność, że spełnia on unijne i lokalne normy. Jako że kominek w zdecydowanej mierze służyć ma latami, warto już teraz zwrócić uwagę na jego parametry, by za kilka lat uniknąć kosztownej wymiany urządzenia.

Nowe wkłady kominkowe już kilku lat spełniają wyśrubowane normy na poziomie 80% sprawności oraz na poziomie mniejszym niż 0,1% emisji CO podczas procesu spalania. W ofercie firmy Kratki.pl normy te spełnia już bardzo dużo modeli wkładów kominkowych.

Klienci, dla których ważne jest dobro środowiska naturalnego i czyste powietrze, mogą wybrać jeden spośród następujących modeli: Nadia 13, Nadia 14, Nadia 14 BS, Zibi, Blanka 14, Blanka 12, Franek 12, Koza AB, Koza K5, MBM, MBZ, MBO i MBA. Żadne z tych urządzeń nie przekracza 80% sezonowej efektywności grzewczej (maksymalny ułamek to 72 procent), nie produkuje więcej niż 40 mg/Nm3 pyłów, a poziom emisji gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC) wynosi maksymalnie 69 mg/Nm3. Równie pozytywne dane dotyczą emisji tlenku węgla (maks. 1208 mg/Nm3) i tlenków azotu (maks. 133 mg/Nm3). To znacznie mniej, niż oczekują samorządowcy z Małopolski i europejscy urzędnicy.

oznakowanie pieców


Listę wkładów kominkowych spełniających normy dyrektywy Unii Europejskiej Ecodesign znajdziecie, odwiedzając http://kratki.com/sklep/